Filipino Bilang Wikang Pangkarunungan

Isusulong ang pagbabayabong ng Wikang Filipino sa gaganaping pandaigdigang kongreso na gaganapin sa ika-2 hanggang ika-4 na Agosto 2017 sa Pambansang Museo, Manila.

Layunin ng Kongreso na isulong ang paggamit ng Wikang Filipino at ipakitang mas magiging mabisa at may talab ang Araling Filipino  kung  gagawin ito sa Filipino higit sa iba pang wika lalo na kung lalaliman pa ang sipat sa kontekstong Filipino ng kasaysayan, araling panlipunan at iba pang larang ng  karunungan na may kinalaman  sa Filipinas at sa mga Filipino.

”Hangad namin na magamit bilang Wikang Pangkarunungan sa lahat ng diskurso at sa anumang disiplina sa kolehiyo at sa iba pang larang at disiplina ng pag-aaral ang wikang Filipino,” pahayag ni Virgilio Almario, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan at Tagapangulo ng Komisyon ng Wikang Filipino (KWF), ang pambansang ahensiya para sa pagtataguyod ng pambansang wika.

Dagdag pa niya, “Kailangan nating angkinin ang pagka Filipino at ang pambansang kaakuhan gamit ang wikang organiko na nakaugnay sa mga realidad ng Filipinas at sa Filipinong danas.”

Samantala, sinabi ni Dr. Galileo Zafra,  namumuno sa Filipinas Institute of Translation (FIT) at itinalagang Direktor ng Kongreso na panahon na upang itindig ang Filipino bilang Wika ng Karunungan. Aniya, “Kailangan nating gamitin at ipalaganap ang paggamit ng Filipino sa mga diskurso hinggil sa pagiging Filipino at sa pakikipag-ugnay sa bansang Filipinas at ito ay may temang ‘Pagbabalik, Pagbabantayog sa Filipino’.”. 

colors and menu